Realizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Skorupki 3, Chełm
Budman Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15, 22-100 Chełm
tel./fax: +48 82 565 04 94
e-mail: budman@op.pl